VÄLKOMMEN TILL DUNDRETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I GÄLLIVARE

Föreningen bildades 2005-12-19 och förvaltar fem gemensamhetsanläggningar i anslutning till Björnfällan och Dundrets restaurang- och hotellverksamhet. Antalet Fritidsstugor i föreningen uppgår till 91 stycken som såldes ut av Dundret Anläggningar AB under åren 2004 och 2005. Idag drivs anläggning av Gällivare kommun. 2016 utökades föreningen med stugor vid utsikten till totalt 105 stugor.

Läs mer om samfälligheten

PÅ WEBBPLATSEN

Dundrets Samfällighetsförening

Stugägare? Logga in till medlemssidorna

Frågor? Maila vår Facebookgrupp

Vill du skicka ett meddelande till Facebookgruppen kan du sända det på vår Facebookgruppmail

dundret@groups.facebook.com