Stuguthyrning

Ingen stuguthyrning sker i samfällighetens räkning.